Lady Bird på 30. sæson

Lady Bird er kørt ud af vinterhallen for søsætning

På en dejlig solskinsdag mandag, den 24. marts blev Lady Bird søsat.

Efter en omfattende renovering både indvendigt og udvendigt var den næsten så flot, som da den kom i vandet første gang for 30 år siden.

Det er den tidligste søsætning i bådens historie. Men foråret er jo også tidligt på færde i år.

Så må vi se, hvad jubilæumssæsonen kommer til at byde på.

 

 

Traveliften bringer Lady Bird i sit rette element

Årets sommertur

Mandag, den 19. maj kl. 16,20 kunne Lady Bird endelig stævne ud på sommerens togt. Vejret var letskyet med svag vind fra øst, og kl. 21,10 var der fortøjet i Kanalhavnen i Løgstør. Allerede 05,40 næste morgen gik det videre til Thyborøn, der blev anduvet kl. 16 efter 49 såmil på en sejldag i det dejligste sommervejr. Vind var der dog ikke meget af, så motoren måtte holde for.

Onsdag morgen stod barometeret på 1015 HP, og vinden var fra SØ, cirka 4 sekundmeter. I let dis og regn gik det så ud i havet og ned langs kysten. Forsejlet hjalp til, medens Volvoen snurrede det bedste, den havde lært. Ind i mellem blev den dog slukket, når vinden var ok.

Når man sejler 100-200 m langs kysten i fralandsvind, er duftene et kapitel for sig. Først er der fiskelugten fra Thyborøn, lidt senere lugter det af gas. Det er fra fabrikken Chiminova på Rønland, der blandt andet fremstiller plantegifte.

Så er der duft af køer og ind imellem er der lugt fra brændeovne.

Vejret er meget varieret. Lette regnbyger afvekslende med overskyet. Og lidt sol af og til. Når hastigheden kommer under 4,5 knob hjælper motoren til.

Kl. 8,30 har jeg Bovbjerg Fyr tværs, og loggen viser 13,5 sm.

Fyret rager godt op på klinten, 62 m og det kan ses i 16 sømils afstand. Ved siden af fyret ser jeg tydeligt maleren Jens Søndergards museum med de mange gode billeder i kraftige farver i naturalistisk stil.

Kl. 9  kommer der opfriskende vind på 10 m/s, fortsat fra Ø-SØ, så det giver god fart. Samtidig har jeg Fjaltring tværs.

På AIS ser jeg de nord-sydgående fragtbåde 10 sømil ude. I 3 sømils afstand kan jeg se den tyske sejlbåd Moin-Moin for nordgående med en fart af 6,2 knob. 

Jeg møder sejlbåden Cirrus, der er for nordgående. DMI melder nu, at vinden vil øge og gå i syd. Altså lige imod.

Så jeg vælger at gå ind i Torsminde, hvor jeg fortøjer kl. 10,15 efter 24 sømil.

Thyborøn
Bovbjerg tværs i morgenlyset
Slusen i Torsminde
Der er ikke mange sejlbåde i Torsminde
Torsminde mod Nissum Fjord

Jeg kiggede lidt på Torsminde og gjort lidt indkøb, bl.a. en røget stenbider, som udgjorde dagens frokost. Der var ingen grund til at kigge ind i byens eneste seværdighed, Stradingsmusæet. Det har jeg besøgt det et par gange før.

DMI havde lovetet aftagende vind hen på eftermiddagen. Og det kom til at passe korrekt, så jeg sejlede ud kl. 16,45  i sydlig vind på 4-6 m/s. Der var en smule sø og let skyet, men dejlig temperatur.

Redningsbåden Ekko passerer kl. 17,20 for nordgående. Sejlbåden Arboe Vitae (NL) er for nordgående kl. 17,25 i en afstand på 1/4 sømil. Mærkelig nok går han for motor. Vinden er jo fin. 

Der er lidt modstrøm (0,7 knob) og kl. 18,20 har jeg Husby Sømærke tværs i en afstand af 0,5 sm. Loggen viser 8 sm.

Kl. 19,25 er Husby Klit Sømærke tværs i afstand 0,5 sm. Der er badende på stranden, jeg kan se vandtemperaturen er 16 grader, så det må være lidt koldt.

Der er fortsat modstrøm, nu 1 knob. Kl. 21 er Lyngvig Fyr tværs, log 22,2 sømil. Nu flover vinden helt, S 2-3 m/s.

Der er mange bunkers langs kysten. Der må være bygget helt utroligt mange. Umiddelbart skyder jeg på, at der er flere hundfrede fra Thyborøn hertil. Efterhånden som kysten er blevet nedbrudt, ligger de nu i vandkanten og afventer den videre skæbne. Forleden læste jeg, at man er begyndt at bortsprænge flere, som er til fare for de badende.

Klokken er 21,45, og jeg går ind i den store fiskerihavn Hvide Sande, og finder en plads lige ved slusen til Ringkøbing Fjord - For øvrigt lige neden for byens bedste restaurant, hvor jeg i sin tid sammen med Sten fejrede hans afslutning på eksport- og designskolen i Herning.

Loggen viser 26,8. Der har altså været en del modstrøm. da afstanden fra Torsminde blot er 23 sømil.

 

De gamle sømærker bruges stadig langs Vestkysten
Kun klitten beskytter havnen i Torsminde
2,5 knobs strøm i Grådyb ind mod Esbjerg
"Mennesket ved havet" byder velkommen til Esbjerg

Torsdag, den 22. maj kl. 7,10 forlod jeg Hvide Sande. Barometeret viste 1014 HP og vinden er fra øst 6 m/s. Fin vind sydover.

DMI melder. at der op på dagen vil blive vinddrejning mod syd op til 7 m/s og senere svag vind.

Kl. 8,10 er sømærket Ringkøbing Fjord tværs i 2 sømils afstand, log 5,7 sm.

Kl. 9,20 sejler jeg bidevind. Der er 10-11  m/s fra SSØ. Altså noget mere end lovet. Kl. 9,40 kan jeg ikke længere holde den op, og motoren startes. Loggen viser 13,2 sm.

Fra starten har jeg sat kursen direkte ned Ringkøbing Dyb, der ligger godt 2 sømil vest for Blåvandshuk Fyr. Så min afstand til land er godt og vel 3,5 sm.

Vinden øger, og det samme gør søerne. Det kan blive en lang tur, hvis Volvoen skal bringe os langsomt gennem søerne de godt 17 sømil ned til Ringkøbing Dyb, hvor kursen skal lægges mod øst.

Jeg sætter derfor genoan, og lægger kursen mod land med en smule slæk. Båden går godt ind mod Blåbjerg, hvor der må være mere læ for søerne. Jeg går så langt ind til land, jeg kan. Det vil sige en kvart sømil og på 4-5 m vand.

Så skal kursen sættes mod syd, og jeg starter motoren. Vinden er øget, konstant 12 m/s og i stød op til 15. Det samme er søerne. De er nu på omkring 2 m. Nu kan jeg da ride den af med en fart på 2,5 knob. Det går stødt, men langsomt. Mon ikke vinden snart løjer, som DMI har lovet?

Kl. 11 forcerer jeg fortsat langsomt.Vi er 0,37 sm fra land, og loggen viser 19 sm. Vindmåleren står stadig over de 12 m/s. Ofte fast på de 14. Kl. 12,30 har jeg Kærgård Sømærke tværs i 0,5 sm afstand. Loggen viser 23,6.

Nu falder vinden endelig en smule, S 9. Det føles helt behageligt. Så er det bare at følge kysten nedover.

Kl. 13,15 bliver Lady Bird kaldt over VHF. Det er Oksbøl Skydeterræn, der meddeler, at de i dag holder skydeøvelse. Jeg bliver bedt om at sejle mod nord igen og gå 4,86 sm fra land!

Det er sikkert en menig soldat, der holder vagt, og endelig sker der noget. Måske er det den eneste gang, han har oplevet, at en båd er kommet ind i området.

For en ordens skyld gentager jeg de 4,86 sm og bekræfter, at Lady Bird straks går længere til havns.

Intet er så skidt, at det ikke er så godt for noget. Nu kan jeg bruge sejl.

Efter godt og vel 1,5 sømil lægger jeg kursern yderligere mod syd. Jeg får næppe en granat i hækken på den afstand!

Da jeg er kommet 3,7 sm længere ud mod sydvest, stikker jeg stævnen direkte mod syd, ned mod Ringkøbing Dyb. Det er 4 sømil borte,

Nu har vinden lagt sig yderligere, og der er næsten blevet fladt vand. Men naturligligvis er der dønninger tilbage.

Kl. 14,50 når jeg Ringkøbing Dyb. Båvandshuk Fyr er tværs i 2 sømils afstand, log 34,5 sm. Jeg ser nu toppen af vindmøllerne på Horns Rev i tågedisen.

Vejret er nu blevet flot, 1012 HP, sol og 19 grader. Vinden øger imidlertid og er nu S7. Der er 1,5 knobs medstrøm ned gennem dybet, som har den laveste vandstand på 4,2 m. Der er nu overskyet, og der kommer meget lette byger. Men ikke nok til at det kan skylle båden.

Kl. 15 er medstrømmen stadig 1,5 knob , men bølgerne lige imod. Det giver meget uroligt vand. Jeg kommer ud i det dybere Slugen og lægger kursen ind mod Grådyb. Samtidig sætter jeg forsejlet, men vinden er nu løjet, så maskinen må trække.

Jeg husker tilbage på sidste gang, jeg kom her. Der havde jeg sejlerdragt og hele udstyret på. Netop på dette sted, kunne jeg smide det hele, da vejret blev præcis som nu.

Kl. 15,45 har VHF kuligsvarsling for Fisker. 17 m/s fra syd. Men hvad rager det mig? Fisker begynder jo et stykke længere mod nord.

Ind gennem Grådyb er der strøm på 2 knob, men den er med. Så det varer ikke længe, inden jeg ud for de fire store skulpturer "Mennesket ved havet" af Svend Wiig Hansen kan lægge kursen om mod syd og ned mod indsejlingen til Fanø Havn.

Netop som færgen til Esbjerg går ud af det smalle løb, kan jeg sejle ind. Vandstanden ser ud til at være ok, og den er på vej opad. Men da jeg når ind til færgelejet, tæt på de røde koste om bagbord, står Lady Bird på grund.

Straks sætter maskinen maskinen i bak og giver gas. Båden har svært ved at rokke sig. Stævnen blivet tvunget rundt af tidevandet. Men vi står alligevel ret fast. Tanken strejfer mig: tænk om jeg kommer til at sidde uhjælpeligt fast, netop her hvor færgen skal komme inden så længe?

Endelig kommer der lidt gang i Lady Bird, og vi kommer fri. Jeg sætter kursen over mod Esbjerg Søsportshavn. Det har været en lang dag. Så jeg tager ikke nogen chance.

Kl. 19,00 - efter en sømil - løber jeg ind i havnen, hvor der er gangske roligt. Jeg kigger mig godt om efter en god plads, og fortøjer ved flydebroen.

Loggen viser 52,4 sømil. Efter en dag med varieret og ind imellem hård sejlads gør det nu godt med et varmt brusebad i cockpitet. 

 

 

 

Nordspidsen af Sylt rundes inden anløb af List
List på Sylt
Der er langt op ved ebbe - forskel 2 - 3 m

Flinke folk, dem i Esbjerg. Fredagen blev en overliggerdag. Jeg talte med flere af de hjemmehørende sejlere. Jeg fik endog en af dem til at lave et fenderbræt, da det ikke var kommet med fra Aalborg.

Jeg hentede diesel i dunke i Superbrugsen, hvor jeg samtidig fik sørget for proviant til de næste dage. Man ved jo aldrig, hvilke muligheder, der byder sig fremover.

Da jeg nu er kommet til et tidevandsområdsområde, er det vigtigt at have nogenlunde styr på strømmen. Det er jo ikke ligegyldigt, om man har 2,5 knobs strøm med eller imod. Den lokale havnemester fortæller, at ved afgang mod syd, er det godt at starte 2 timer før lavvande i Esbjerg. Skal man nordpå, er det 2 timer før højvande.

Nu overlader den gode skipper Andersen jo ikke mere til tilfældighederne end nødvendigt. Så Reeds Nautical Almanac kommer frem fra reolen. Strømkort over tyske bugt bliver studeret og sammenlignet med Hight Water ved Dover,

Så afgangen bliver lørdag morgen kl. 05,30, hvor barometeret står på 1017 HP. Der er 12,5 grad varmt, stort set ingen vind, Nord 2 og sol.

Ud ad indsejlingen til Esbjerg er der lidt varierende modstrøm. Da jeg er kommet fri af Fanø på bagbord lægges kursen ned mod Lister Dyb, der går ind til nordspidsen af Sylt.

Der er særdeles flot vejr med havblik, og motoren kører 2400 o/m. Kl. 8,30 passerer jeg Knude Dyb, der løber ind mod Søænder Ho. Loggen viser 15,5 sm. Der er blevet let skyet og lidt dis, temperaturen er 15,3 grad.

Jeg møder enkelte bomtrawlere og et lille undersøgelsesskib, Heimdal, der slæber et vod.

Kl. 10,30 er jeg 2,5 sm nord for Lister Dyb, Loggen viser 26 sm. Solen bryder igennem, og temperaturen er nu 18,5 grad. Samtidig konstaterer jeg 0,4 knobs medstrøm.

Jeg har List Fyr vest tværs i afstand 0,5 sm kl. 11,30. Log 31,5 sm. Temperaturen er steget til 19,3 grad.

Jeg sejler i renden nord for List, ganske tæt på land. Kl. 12 er jeg 1,5 sm fra havnen i List, og der er nu 20,7 grad.

På land er der mange mennesker langs stranden og der ligger et par både for anker i bugten lidt nord for havnen.

Kl. 12,30 har jeg fortøjet ved flydebroen i List. Og vejret er flot 24,5 grad i kahytten. Loggen viser dagens distance på 36 sømil.

Så er det tid til frokost. Jeg må også op på land, hvor det vrimler med mennesker ved de mange serveringssteder og butikker. 

Die Nordfriesischen Inseln - En stor nationalpark, der strækker sig fra Sylt ned til Elben. Allerede i 1985 blev nationalparken "Schlewig-Holsteinisches Wattenmeer" oprettet. Området dækker omkring 285.000 ha, og der er 250 forskellige fugle- og dyrearter. Det er tidevandets evige skiften med 2 højvande og 2 lavvande i døgnet, som skaber de enestående betingelser for dyr, fugle, planter og fisk. Men også menneskene præges i høj grad, da man altid må indrette sig efter tidevandets vedvarende rytme.
Fyret på sydspidsen af Sylt
Metropolen Westerland passeres i det svage morgenlys
Havnen i Hörnum anduves

Søndag, den 25. maj. 

Der er HW ved Lister Tief kl. 6,07 og LW kl. 12,35.

Så kl. 5,00 står Lady Bird ud af havnen i List. Barometeret viser 1017 HP, der er skyet og 15 grader. Let vind fra nord, 2 m/s.

Medens motoren går 2500 o/m, nyder skipper morgenmaden i cockpitet.

Kl. 5,30 er List Fyr øst tværs og List Fyr west lidt senere. Kl. 6 lægges kursen mod syd ned langs Sylt.

Kl. 7,45 er Westerland tværs i afstand 0,7 sm. Loggen viser 13 sm. Der er diset og let skyet.

Inde på den gode strand ses med jævne mellemrum de karakteristiske, tyske strandkurve.

Et dansk uddybningsfartøj passerer i kort afstand fuldt lastet. Det skal åbenbart losse sandet. På AIS kan jeg se to andre uddybningsfartøjer lidt længere ude i et dredging area.

Jeg opdager også på AIS 21 sømil ude "Svanen". Er det mon flådens sejlbåd? Næppe, for jeg kan ikke se "Thyra", den anden øvelsesbåd. De to følges som oftest ad.

Kl. 8 kommer solen endelig op over skylaget, der ligger inde over fasltandet. Der er nu 15 grader. Loggen står på 14,6.

kl. 9,00 har jeg en radiomast tværs inde på Sylt. Vinden er øget til 5 fra syd. Der er er nu lange dønninger. Ingen strøm af betydning.

8 sm om styrbord kommer passagerskibet "Hamburg" for nordgående. Det er let synligt med den hvide farve.

Kl. 10,30 er jeg nede ved Thekoopsrinne, der er et uafmærket løb, som skulle have mindste vandstand på 4 m (målt ved laveste vandstand). Jeg drejer mod øst og går forsigtigt frem. Der er nu 1 knobs modstrøm.

Efter få sømil når jeg Vortrapptief, der har masser af vand. Ind mod Hörnum er der modstrøm på l knob, og tidevandet bryder på bagbords side ved de lave banker, som er ovenvande ved ebbe.

Kl. 12 drejer jeg ind i Hörnum Havn lige efter udflugtsbåden "Adler". Venlige sejlere på de flotte flydebroer vinker mig ind på en plads blandt hjemmehørende både i Sylter Yacht Club.

Jeg kan konstatere, at loggen viser omkring de 33 sømil, der er den korrekte distance fra havnen i List.

Efter at to sejlere har hjulpet mig ind, får jeg en længere samtale med en af dem. Han gør mig blandt andet opmærksom på, at Sylter Yacht Club selv ejer havnen og er med i den danske frihavnsordning. Jeg skal bare gøre Hafenmeisteren opmærksom på, at vi også er med i Aalborg. Så er prisen blot 3 euro for vand og strøm i døgnet. 

Strandkörber
Store arealer er fredet på Sylt
Fyret i Hörnum på sydspidsen
Strandpromenaden i Westerland

Onsdag, den 28. maj ved middagstid.

Nu har det blæst i to dage fra øst. I morges, da jeg stod op, stod vindmåleren på 20 m/s.

Mandag tog jeg den flotte bus, rute 2, ind til øens metropol, Westerland. Det er et indkøbs- og underholdningssted med fritidsfaciliteter og restauranter samt cafeer og modebutikker. Og ikke mindst store hoteller, hvis lige man skal til meget store byer for at opleve. Alene byens elegante strandpromenade med underholdningscene er imponerende.

Jeg skulle have købt en surfstick med tilhørende kort, så jeg kan komme på nettet for rimelige penge. Den lokale Telecombutik fandt jeg hurtigt på den imponerende gågade.

Sylt er med sine 99 km2 den største tyske ø i nordsøen. Der er næsten 40 km lange uberørte strande. Øen besøges hvert år af 850.000 turister, der enten kommer med biltoget over dæmningen Hindenburgerdamm eller med fly fra selskaberne Air Berlin, Lufthansa eller Sylt Air. Nogle kommer også med færgen fra Havneby på Rømø.

Øen har ikke mindre end 58.000 gæstesenge, 7 campingpladser og 230 serveringssteder. Det er den mest eklusive ferieø i Tyskland. 

Alle byer på øen er flotte, mange endda elegante, og man skal lede længe efter steder, der ikke er 100% i orden.

Store dele af øen er bevaret med flot natur, der er fredet. Rundt om ligger unikke bebyggelser, hvor man kan se, der er hånd i hanke med sagerne. Mange huse er forsynet med karakteristiske stråtag og huse i samme område er holdt i ens farve og byggematerialer.

Priserne lever fuldt op til kvaliteten. Det er langt fra usædvanligt, at et hus koster 2 millioner, altså Euro! Så her er folk med tegnebogen i orden.

Det ser man da også på de elegante butikker og flotte restauranter.

Overalt hersker der kvalitet. Ingen steder er smidt papir, og de velbesøgte stier rundt om i naturen fremtræder meget indbydende og i orden.

I går tog jeg cyklen ind til Westerland, der ligger 15 km fra havnen i Hörnum. Flot tur, hvor det meste går gennem uberørt natur. Klitlandskabet er imponerende. Det kan sammelignes lidt med det syd for Skagen.

Der er naturligvis cykel- og gangstier langs vejen. Flere endda inde i klitlandskabet.

Jeg kom blandt andet forbi Sylt Akvarium, inden jeg var oppe på havnepromenaden. Så gik det gennem den største gågade, hvor jeg besøgte en boghandel og samt var inde for at få stillet min beskedne sult.

Målet var egentlig Sölrig Museen i Keitum, der ligger på vej ud mod dæmningen til fastlandet. Da jeg var kommet godt og vel et par kilometer fra Westerland, kunne jeg konstatere, at den stærke blæst sikkert også ville føre regn med sig.

Så jeg tog en rask beslutningen og vendte køretøjet og trådte til. Der var lang vej til havnen i Hörnum. Heldigvis var der sidevind, for der var over 10 m/s.

Jeg var dog godt øm bagi, da jeg kom tilbage til Lady Bird efter over 35 km på jernhesten.

Nu afventer jeg så, at Hanne dukker op med DB i Westerland i morgen sidst på eftermiddagen. Så håber vi, vejret har bedret sig. Ellers venter vi her i havnen.

 

Vi passerer Wittdün på Amrum
Wyk på Föhr

Im Gezeitenstrom

Så skal vi til at regne med Ebbe und Flut og have styr på Hochwasser og Niedrigwasser. 

Fredag, den 30. maj er der i Vortrappthief, Amrum LW 9,45 og HW 15,23. I Wyk, Norder Aue er det 10,20 og 16,10.

Så vi står ud af havnen in Hørnum på Sylt kl. 10. Der er sol og 16 grader. Vinden er svag for SV 4. Vi kører for motor og sætter 10,40 forsejlet som hjælp, loggen viser 2,0.

Kl. 11,30 har vi Norddorf fyr på Amrum for tværs i afstand 1,5 sm. Lidt senere kommer Adler Express susende med 23 knob. Han går tæt på Amrum. I varierende modstrøm fortsætter vi ud ad Vortrappthief, da vi ikke vil risikere den korte rute i lavvande.

Kl. 13,55 har vi nået Rüttergat, loggen viser 18 sm. Vinden er nu NW 4-5 og der er sol og godt 17 grader. Nu er vi langt ude - der er kun 20 sm til Helgoland.

Men vi vender stævnen mod NW og ind mod sydenden af Amrum. Nu kan sejlet trække og der er - som beregnet - fortrinlig medstrøm helt op til Wyk på Föhr.

Vi har fortøjet ved en flydebro i Wyker Yacht-Club kl. 17. Loggen viser 34,5 sm.

Så kan vi spule Lady Bird, der i det urolige vand har fået rigeligt med salt ind over.

Museum Kunst der Westküste
Spargel mit Salzkatoffeln, Lacks und Hollandaise
Det idylliske Alkersum
Ja, der var engang
Mange gamle huse i Wyk Her boede pastor, Gustav i 1885

Øen Föhr har omkring 4500 indbyggere. Allerede i 18. hundredetallet var øen kendt som badested. Man brugte Badekarren, vogne der blev kørt ud i vandet for omklædning.

I dag besøges Øen af ikke mindre en 600.000 personer. De kommer med en af de fem færger, som er hjemmehørende på øen. Føhr er den af de frisiske øer, der ligger tættest på fastlandet.

Øen er meget grøn og frodig. Inde i andet er der landbrug, og de 16 byer fremtræder velfriserede med et væld af træer, planter og blomster. Der er bevaret usædvanligt mange rigtigt gamle huse med stråtag.

Lørdag gik turen på cykel de 4 km ud til byen Alkersum. Her kiggede vi nærmere på besøgets egentlige mål, Museum Kunst der Westküste. Bygningen fremtræder indvendigt meget arkitektonisk med gode gedigne materialer.

Museet samler og formidler kunst, der  forholder sig til temaerne hav og kyst. Man har samlinger af  dansk, tysk, hollandsk og norsk kunst fra perioden mellem 1830 og 1930. Derudover vises særudstillinger med klassisk og nutidig kunst.

Den aktuelle udstilling omfattede mest værker af Otto Heinrich Engel (1866-1949). Han tilbragte hver sommer på Föhr, og det var netop lokale motiver, der prægede udstillingen. Så vi fik på den måde en anden vinkel af øen gennem de mange billeder.

Besøget blev afsluttet i restauranten med den tyske sommerspecialitet, asparges med kartofler og hollandaise sauce. Ikke så ringe!

Vi forlader Wyk medens solen står op
Endagsturisterne hentes på reden
Helgoland er frihandelszone

Ad Helgoland til

 

Der er højvande i Wyk kl. 5,40 den 2. juni. Så det passer at begive os ud på Blanke Hans, som frislænderne kalder havet. Der er 9 grader varmt og let vind.

Kl. 6,25 passerer vi Wittdün på Amrum, og solen er nu kommet op over det lave skydække, der ligger inde over fastlandet. Der er ingen strøm.

Kl 8 ruller vi forsejlet ud som hjælp. Nu er der 1,7 knobs medstrøm som beregnet.

Kl. 8,20: Vi er nu ved Ruetergat, hvor bøjerækken slutter. Loggen viser 16,4. Vi har fået 3 sømil forærende af medstrømmen.

Kl. 9. Loggen viser 20,7, og vi har en halv knobs medstrøm.

Kl. 12,30 anløber Lady Bird for 3. eller 4. gang Helgoland. Loggen viser 39,4 sømil. Distancen er 42, så lidt har vi fået foræret af medstrømmen.

Vi sejler først ind i inderhavnen for at bunkre såkaldt afgiftsfri diesel. 38,6 l løber op i 41 euro.

Så sejler vi tilbage i Südhafen, hvor vi er så heldige at finde en plads i Wassersportsclub Helgolands område.

Så går det rundt på øen. Først det noget turistede byområde og senere den meget interessante Klippenrandweeg, som går langs de høje klippeskrænter af rød sandsten. Der er mange fuglekolonier, og ivrige fuglefotografer står med alt udstyret på de bedste udsigtssteder.

Senere er der tid til betaling af Hafengeldgebüren i Sejlklubben (15 euro) med efterfølgende brusebad, inden aftensmaden med kylling og en indkøbt flaske rødvin fra Balaton (man har vel en svigerdattter, der stammer fra Ungarn) nydes i cockpitet i det flotteste sommervejr. 

 

Klipperne består af røde sandsten
Sulekoloni
Lange Anna

Steen Sørensen 28.05.2014 17:28

Hej Ulrik.
Dejlig læsning, du skriver at hentede diesel i dunke !!! Er du klar over at det du henter er biodiesel, altså en potentiel mulighed for diesel pest.

| Svar

Nyeste kommentarer

15.06 | 09:23

Hej,
Er der på nogen tidspunk hvor man er nød til at tage masten af ?
Mast 16 meter ?
Fra Karlstad til Gøteborg ?

Mvh Tom

18.05 | 06:08

Hej Ulrik
det lyder rigtigt dejligt.
Vi har jo også dejligt vejr herhjemme.
Jeg har fået riggen på .
Hilsen Ib

17.05 | 20:10

Du forstår at nyde det, rigtig flotte billeder.
Fortsat rigtig god tur, var du forresten inde på akvarelmuseet?

27.07 | 21:38

Hej med jer alle 4.
Rart at følge jer, det er også godt at jeres investering i Holland har været en god disponering.
Vi glæder os til vi ses
Karen & Steen